Hoạt động Sinh viên & Đào tạo //thehhsl.com/danh-sach-tin/hoat-dong-sinh-vien-dao-tao-2330.html //thehhsl.com/chi-tiet-tin/danh-sach-cac-phong-bao-ve-do-an-tot-nghiep-khoa-ky-thuat-dien-15245.html //thehhsl.com/chi-tiet-tin/danh-sach-cac-phong-bao-ve-do-an-tot-nghiep-khoa-ky-thuat-dien-15245.html Hoạt động Sinh viên & Đào tạo Khoa K?thuật điện xin thông báo danh sách các phòng ..... Thu, 25 Jan 2024 18:57:23 +0700 //thehhsl.com/chi-tiet-tin/chao-tan-sinh-vien-d18-khoa-ky-thuat-dien-15242.html //thehhsl.com/chi-tiet-tin/chao-tan-sinh-vien-d18-khoa-ky-thuat-dien-15242.html Hoạt động Sinh viên & Đào tạo Khoa K?thuật điện t?chức chào mừng tân sinh viên khóa 18 .... Mon, 18 Dec 2023 14:44:28 +0700 //thehhsl.com/chi-tiet-tin/tong-ket-thang-3-2023-lien-chi-doan-khoa-ky-thuat-dien-15237.html //thehhsl.com/chi-tiet-tin/tong-ket-thang-3-2023-lien-chi-doan-khoa-ky-thuat-dien-15237.html Hoạt động Sinh viên & Đào tạo Nhằm k?niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM (26/3/1931-26/3/2023)... Wed, 29 Mar 2023 11:53:52 +0700 //thehhsl.com/chi-tiet-tin/thong-bao-lich-thu-quyen-do-an-tot-nghiep-15232.html //thehhsl.com/chi-tiet-tin/thong-bao-lich-thu-quyen-do-an-tot-nghiep-15232.html Hoạt động Sinh viên & Đào tạo Thông báo lịch thu quyển DATN theo QĐ 1863 QD/ĐHĐL ngày 12/10/2022 Sun, 29 Jan 2023 20:35:58 +0700 //thehhsl.com/chi-tiet-tin/chao-tan-sinh-vien-va-dinh-huong-nghe-nghiep-sinh-vien-d17_-khoa-ky-thuat-dien-15231.html //thehhsl.com/chi-tiet-tin/chao-tan-sinh-vien-va-dinh-huong-nghe-nghiep-sinh-vien-d17_-khoa-ky-thuat-dien-15231.html Hoạt động Sinh viên & Đào tạo Khoa k?thuật điện t?chức hội buổi l?chào tân sinh viên D17 và định hướng ngh?nghiệp Tue, 06 Dec 2022 16:19:28 +0700 //thehhsl.com/chi-tiet-tin/student-forum-2022-dien-dan-nghien-cuu-khoa-hoc-cua-sinh-vien-cac-truong-ky-thuat-14229.html //thehhsl.com/chi-tiet-tin/student-forum-2022-dien-dan-nghien-cuu-khoa-hoc-cua-sinh-vien-cac-truong-ky-thuat-14229.html Hoạt động Sinh viên & Đào tạo Mời tham d?Student forum 2022- Diễn đàn nghiên cứu khoa học của sinh viên các trường k?thuật Tue, 21 Jun 2022 14:07:03 +0700 //thehhsl.com/chi-tiet-tin/dai-hoi-lien-chi-doan-khoa-ky-thuat-dien-14228.html //thehhsl.com/chi-tiet-tin/dai-hoi-lien-chi-doan-khoa-ky-thuat-dien-14228.html Hoạt động Sinh viên & Đào tạo Đại hội liên chi đoàn khoa k?thuật điện nhiệm k?2022-2024 Sat, 04 Jun 2022 10:46:43 +0700 //thehhsl.com/chi-tiet-tin/sinh-vien-tran-xuan-phong-lop-d13tdhhtd-truong-dai-hoc-dien-luc-gioi-thieu-mot-so-y-tuong-nckh-trong-chuong-trinh-giao-luu-truc-tuyen-giua-dai-hoc-fukuj-va-mot-so-truong-dai-hoc-viet-nam-13225.html //thehhsl.com/chi-tiet-tin/sinh-vien-tran-xuan-phong-lop-d13tdhhtd-truong-dai-hoc-dien-luc-gioi-thieu-mot-so-y-tuong-nckh-trong-chuong-trinh-giao-luu-truc-tuyen-giua-dai-hoc-fukuj-va-mot-so-truong-dai-hoc-viet-nam-13225.html Hoạt động Sinh viên & Đào tạo Sinh viên Đại học điện lực tham gia giao lưu giữa đại học Fukuj (UF) - Nhật bản và một s?trường đại học Việt Nam Mon, 31 Jan 2022 20:45:34 +0700 //thehhsl.com/chi-tiet-tin/thong-bao-lich-bao-ve-do-an-tot-nghiep-lop-d13lth1t-12221.html //thehhsl.com/chi-tiet-tin/thong-bao-lich-bao-ve-do-an-tot-nghiep-lop-d13lth1t-12221.html Hoạt động Sinh viên & Đào tạo Địa điểm và thời gian bảo v?đ?án tốt nghiệp lớp D13LTH1T Thu, 21 Oct 2021 11:33:21 +0700 //thehhsl.com/chi-tiet-tin/dien-dan-sinh-vien-nghien-cuu-khoa-hoc-2021-12218.html //thehhsl.com/chi-tiet-tin/dien-dan-sinh-vien-nghien-cuu-khoa-hoc-2021-12218.html Hoạt động Sinh viên & Đào tạo Tiếp nối thành công của s?kiện Student Forum 2020, Khoa/Viện Điện 6 trường đại học... Sat, 21 Aug 2021 11:26:22 +0700 //thehhsl.com/chi-tiet-tin/chuong-trinh-hoc-bong-quoc-te-nitori-dai-hoc-dien-luc-12217.html //thehhsl.com/chi-tiet-tin/chuong-trinh-hoc-bong-quoc-te-nitori-dai-hoc-dien-luc-12217.html Hoạt động Sinh viên & Đào tạo Thông báo chương trình học bổng quốc t?Nitori Đại học Điện lực Wed, 11 Aug 2021 10:15:06 +0700 //thehhsl.com/chi-tiet-tin/moi-tham-du-hoi-thao-sinh-vien-nghien-cuu-khoa-hoc-12216.html //thehhsl.com/chi-tiet-tin/moi-tham-du-hoi-thao-sinh-vien-nghien-cuu-khoa-hoc-12216.html Hoạt động Sinh viên & Đào tạo Xin mời các bạn sinh viên tham d?hội thảo v?ý tưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Tue, 10 Aug 2021 20:26:41 +0700 //thehhsl.com/chi-tiet-tin/mot-so-hinh-anh-sinh-vien-khoa-ky-thuat-dien-di-thuc-tap-tai-co-so-san-xuat-12213.html //thehhsl.com/chi-tiet-tin/mot-so-hinh-anh-sinh-vien-khoa-ky-thuat-dien-di-thuc-tap-tai-co-so-san-xuat-12213.html Hoạt động Sinh viên & Đào tạo Sinh viên khoa K?thuật Điện thực tập tại cơ s?sản xuất Fri, 28 May 2021 10:17:09 +0700 //thehhsl.com/chi-tiet-tin/khoa-hoc-online-ve-nang-luong-tai-tao-mien-phi--12211.html //thehhsl.com/chi-tiet-tin/khoa-hoc-online-ve-nang-luong-tai-tao-mien-phi--12211.html Hoạt động Sinh viên & Đào tạo Mời các bạn sinh viên tham gia khóa học online v?năng lượng tái tạo Tue, 13 Apr 2021 16:22:26 +0700 //thehhsl.com/chi-tiet-tin/ngay-hoi-tuyen-sinh-2021-12210.html //thehhsl.com/chi-tiet-tin/ngay-hoi-tuyen-sinh-2021-12210.html Hoạt động Sinh viên & Đào tạo Giảng viên khoa K?thuật điện tham gia ngày hội tuyển sinh năm 2021 tại Đại học Bách Khoa Hà Nội Mon, 12 Apr 2021 15:57:11 +0700 //thehhsl.com/chi-tiet-tin/giao-luu-bong-da-giua-giang-vien-va-sinh-vien-ban-chap-hanh-lien-chi-doan-khoa-ky-thuat-dien-12209.html //thehhsl.com/chi-tiet-tin/giao-luu-bong-da-giua-giang-vien-va-sinh-vien-ban-chap-hanh-lien-chi-doan-khoa-ky-thuat-dien-12209.html Hoạt động Sinh viên & Đào tạo Ban chấp hành liên chi đoàn khoa k?thuật điện t?chức giao lưu bóng đá giữa giảng viên và sinh viên khoa Mon, 12 Apr 2021 15:38:46 +0700 //thehhsl.com/chi-tiet-tin/nhin-lai-thang-thanh-nien-nam-2021-cua-lien-chi-doan-khoa-ky-thuat-dien-12208.html //thehhsl.com/chi-tiet-tin/nhin-lai-thang-thanh-nien-nam-2021-cua-lien-chi-doan-khoa-ky-thuat-dien-12208.html Hoạt động Sinh viên & Đào tạo Tổng kết tháng thanh niên 2021 của liên chi đoàn khoa k?thuật điện Thu, 08 Apr 2021 06:04:23 +0700 //thehhsl.com/chi-tiet-tin/thong-bao-lich-hoc-phu-dao-thi-tot-nghiep-12207.html //thehhsl.com/chi-tiet-tin/thong-bao-lich-hoc-phu-dao-thi-tot-nghiep-12207.html Hoạt động Sinh viên & Đào tạo Khoa k?thuật điện xin thông báo lịch học ph?đạo thi tốt nghiệp của các bạn sinh viên trong khoa như sau Fri, 12 Mar 2021 06:20:53 +0700 //thehhsl.com/chi-tiet-tin/thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-nam-hoc-2021-12206.html //thehhsl.com/chi-tiet-tin/thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-nam-hoc-2021-12206.html Hoạt động Sinh viên & Đào tạo Trường đại học điện lực thông báo xét tuyển bằng học b?ngành công ngh?k?thuật điện, điện t?/description> Fri, 26 Feb 2021 17:09:16 +0700 //thehhsl.com/chi-tiet-tin/le-bao-ve-do-an-tot-nghiep-cua-sinh-vien-khoa-d11-khoa-ky-thuat-dien-dai-hoc-dien-luc-12205.html //thehhsl.com/chi-tiet-tin/le-bao-ve-do-an-tot-nghiep-cua-sinh-vien-khoa-d11-khoa-ky-thuat-dien-dai-hoc-dien-luc-12205.html Hoạt động Sinh viên & Đào tạo L?bảo v?tốt nghiệp của sinh viên khóa D11 - Khoa K?thuật điện, Đại học Điện lực Sat, 30 Jan 2021 08:50:57 +0700 //thehhsl.com/chi-tiet-tin/lich-bao-ve-tot-nghiep-d11-cac-lop-lien-thong-va-sinh-vien-hoc-lai-khoa-ky-thuat-dien-12201.html //thehhsl.com/chi-tiet-tin/lich-bao-ve-tot-nghiep-d11-cac-lop-lien-thong-va-sinh-vien-hoc-lai-khoa-ky-thuat-dien-12201.html Hoạt động Sinh viên & Đào tạo Lịch bảo v?khoa K?thuật điện các lớp D11, các lớp liên thông và học lại Thu, 21 Jan 2021 13:08:28 +0700 //thehhsl.com/chi-tiet-tin/huong-nghiep-tan-sinh-vien-khoa-ky-thuat-dien-2020-12200.html //thehhsl.com/chi-tiet-tin/huong-nghiep-tan-sinh-vien-khoa-ky-thuat-dien-2020-12200.html Hoạt động Sinh viên & Đào tạo Hướng nghiệp tân sinh viên Khoa k?thuật điện 2020 Mon, 11 Jan 2021 09:42:10 +0700 //thehhsl.com/chi-tiet-tin/sinh-vien-khoa-ky-thuat-dien-gianh-1-giai-nhi-va-hai-giai-ba-cuoc-thi-y-tuong-sang-tao-khoi-nghiep-epu-2020--12198.html //thehhsl.com/chi-tiet-tin/sinh-vien-khoa-ky-thuat-dien-gianh-1-giai-nhi-va-hai-giai-ba-cuoc-thi-y-tuong-sang-tao-khoi-nghiep-epu-2020--12198.html Hoạt động Sinh viên & Đào tạo Đại hội đại biểu Liên chi đoàn khoa K?thuật điện năm học 2020-2021 Sun, 15 Nov 2020 20:46:07 +0700 //thehhsl.com/chi-tiet-tin/thong-bao-lich-cham-do-an-tot-nghiep-cac-lop-d13lth1-d13ltdcn-d13v2-12195.html //thehhsl.com/chi-tiet-tin/thong-bao-lich-cham-do-an-tot-nghiep-cac-lop-d13lth1-d13ltdcn-d13v2-12195.html Hoạt động Sinh viên & Đào tạo Thông báo địa điểm và thời gian chấm tốt nghiệp các lớp D13LTH1, D13LTDCN, D13V2 Tue, 15 Sep 2020 14:48:05 +0700