Việc làm //thehhsl.com/danh-sach-tin/viec-lam-2382.html //thehhsl.com/chi-tiet-tin/giz-tuyen-thuc-tap-sinh-du-an-12107.html //thehhsl.com/chi-tiet-tin/giz-tuyen-thuc-tap-sinh-du-an-12107.html Việc làm Chương trình H?tr?Năng lượng B?Công thương/GIZ đang tuyển dụng 2 Thực tập sinh. Thời gian làm việc trong vòng 06 tháng, k?t?ngày 2/7/2018. Hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 31/05/2018. Sat, 26 May 2018 09:16:18 +0700 //thehhsl.com/chi-tiet-tin/esec-tuyen-dung-nhan-su-12096.html //thehhsl.com/chi-tiet-tin/esec-tuyen-dung-nhan-su-12096.html ESEC tuyển dụng nhân s?/title> <description>Công ty Năng Lượng Môi Trường Biển Đông (ESEC) được thành lập trên niềm đam mê và mong muốn cùng góp sức xây dựng xã hội ngày một tốt đẹp hơn. Công ty tập trung vào việc tối ưu hóa việc s?dụng năng l</description> <pubDate>Thu, 24 May 2018 16:45:17 +0700</pubDate> </item> </channel> </rss>