Top 10 game đổi thưởng uy tín hàng đầu Việt Nam năm 2023

THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

     Trong khuôn khổ công tác hiệu chỉnh chương trình đào tạo của khoa Kỹ thuật điện, trường Đại học Điện lực, sáng ngày 04/08/2023, tại trường Đại học Điện lực đã diễn ra buổi thẩm định chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng duy trì ngành đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, mã ngành 7510301 do khoa Kỹ thuật điện hiệu chỉnh. Hội đồng thẩm định có đại diện của khoa Kỹ thuật điện, trường Đại học Điện lực và đại diện khoa cùng chuyên ngành của Đại học Công nghiệp, Đại học Thủy lợi và Viện năng lượng. Tham gia buổi thẩm định còn có đại diện Phòng Đào tạo, cùng các giảng viên khoa kỹ thuật điện.

      Mở đầu buổi thẩm định TS. Trần Thanh Sơn, trình bày về CTĐT ngành công nghệ kỹ thuật điện, điện tử trường Đại học Điện lực đã được khoa hiệu chỉnh sau khi lấy ý kiến đóng góp của các bên liên quan. Hội đồng đánh giá mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu và các học phần của CTĐT hiệu chỉnh đã có rất nhiều cải tiến, tiếp cận với xu hướng phát triển của ngành điện trong nước và trên thế giới, phù hợp với nhu cầu của xã hội. Những điều chỉnh về nội dung các học phần, phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá được đổi mới theo hướng hiện đại, linh hoạt, toàn diện. Hội đồng cũng có nhiều ý kiến góp ý, chỉnh sửa để CTĐT hoàn thiện hơn. Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu với 100% ý kiến đồng ý thông qua CTĐT ngành công nghệ KTĐ, ĐT.

     Kết quả thẩm định này như là một minh chứng cho nỗ lực và quyết tâm của khoa Kỹ thuật điện trong việc đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo.

     Một số hình ảnh tại buổi thẩm định: