Top 10 game đổi thưởng uy tín hàng đầu Việt Nam năm 2023

Cơ cấu tổ chức

 

game đổi thưởng uy tín gồm 62 cán bộ giảng viên trong đó có 2 giáo sư, 3 phó giáo sư, 27 tiến sĩ, 29 thạc sĩ và 1 kỹ sư. Khoa được tổ chức thành 4 bộ môn như sau:  

  • Bộ môn Điện công nghiệp & Dân dụng
  • Bộ môn Mạng & Hệ thống điện
  • Bộ môn Nhà máy điện & Trạm biến áp
  • Bộ môn Vận hành & Điều khiển Hệ thống điện 

Tư vấn cho Trưởng khoa có hội đồng khoa gồm 11 thành viên là các chuyên gia trong và ngoài nước.