Top 10 game đổi thưởng uy tín hàng đầu Việt Nam năm 2023

Giới thiệu

game đổi thưởng uy tín

Lịch sử hình thành: game đổi thưởng uy tín có lịch sử và truyền thống phát triển song song với sự thành lập Trường Kỹ nghệ Thực hành vào năm 1898 - tiền thân của của Trường Đại học Điện lực. Trong quá trình tách và sát nhập với các Trường khác, khoa Kỹ thuật điện cũng tổ chức lại. 

Năm 2001, trên cơ sở khoa Điện Trường Trung học Điện I, khoa được nâng cấp cùng với Trường thành Khoa Điện, Trường Cao đẳng Điện lực. 

Ngày 15 tháng 01 năm 2007, Khoa Điện, Trường Đại học Điện lực được thành lập trên cơ sở Khoa Điện, Trường Cao Đẳng Điện lực (Theo quyết định số 29/QĐ-ĐHĐL-TCHC ngày 11 tháng 01 năm 2007). 

Năm 2009 khoa được đổi tên thành Khoa Hệ thống điện. 

Theo quyết định số 511/QĐ-EVN ngày 19 tháng 7 năm 2012 về phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Điện lực, khoa Hệ thống điện được đổi tên thành khoa Kỹ thuật điện. 

Chức năng, nhiệm vụ:

 • Đào tạo: Đào tạo chuyên ngành Hệ thống điện và Điện công nghiệp & Dân dụng các hệ Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Cao đẳng nghề, Liên thông Đại học, Liên thông Cao đẳng và đào tạo Thạc sĩ Kỹ thuật điện, khoa có 2 chuyên ngành đào tạo kỹ sư chất lượng cao là Hệ thống điện và Điện công nghiệp & Dân dụng.  
 • Nghiên cứu khoa học: Thực hiện đề tài nghiên cứu các cấp ngành Kỹ thuật điện 
 • Thực hiện các dự án chuyển giao công nghệ về Kỹ thuật điện 

Định hướng phát triển:

 • Phối hợp với các phòng ban chức năng và các khoa chuyên môn khác xây dựng phương thức và chương trình đào tạo hiện đại, hấp dẫn, linh hoạt và hiệu quả nhằm phục vụ nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực khoa học - công nghệ trình độ và chất lượng cao cho ngành Điện và đất nước.
 • Tư vấn cho trường trong việc phát triển đội ngũ cán bộ tâm huyết, có chuyên môn tốt, có nghiệp vụ vững vàng đủ sức giải quyết các vấn đề thực tiễn của ngành Điện và cuộc sống đặt ra.
 • Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học theo hướng nghiên cứu ứng dụng, coi nghiên cứu khoa học là nhân tố quyết định nâng cao chất lượng đào tạo, là thước đo trình độ và chất lượng của khoa chuyên ngành. Mở rộng quan hệ hợp tác với các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ, tích cực tham gia vào đề tài các cấp.
 • Không ngừng phát triển mối quan hệ hợp tác với các đơn vị trong và ngoài trường, trao đổi giảng viên và sinh viên quốc tế đến tham gia nghiên cứu, giảng dạy và học tập.

Cơ sở vật chất: 

- Văn phòng khoa: 

 • Tại cơ sở 1: Phòng 403 nhà M, 235 Hoàng Quốc Việt, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 
 • Tại cơ sở 2: Tầng 1 nhà A, xã Tân Minh, Sóc Sơn, Hà Nội 

- Phòng thí nghiệm: 10 phòng  

 • 01 Phòng thí nghiệm Cao áp
 • 01 Phòng thí nghiệm Điện công nghiệp
 • 01 Phòng thí nghiệm mô phỏng Hệ thống điện 
 • 02 Phòng thí nghiệm Kỹ thuật điện & Lý thuyết mạch 
 • 02 Phòng thí nghiệm Máy điện 
 • 02 Phòng thí nghiệm Bảo vệ Rơle
 • 01 Phòng thí nghiệm Rơle Kỹ thuật số