Top 10 game đổi thưởng uy tín hàng đầu Việt Nam năm 2023

Chuyên ngành Lưới điện thông minh

CHUYÊN NGÀNH LƯỚI ĐIỆN THÔNG MINH

(Từ năm 2020, game đổi thưởng uy tín tạm dừng, không đào tạo chuyên ngành lưới điện thông minh)

Với sự phát triển không ngừng của ngành công nghiệp năng lượng, các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo có tính chất phân tán đã và đang được đầu tư đẩy mạnh phát triển trong cả nghiên cứu khoa học cũng như ngoài thực tế; nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng cao của nền kinh tế quốc dân. Theo định hướng của Chính phủ, tỷ lệ năng lượng tái tạo sẽ đạt khoảng 4,5% vào năm 2020 và 6% vào năm 2030.

Chuyên ngành Lưới điện thông minh của khoa Kỹ thuật điện, Trường game đổi thưởng uy tín , được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu đòi hỏi tất yếu về đội ngũ kỹ sư có khả năng vận hành, triển khai lắp đặt, thiết kế và điều khiển kết nối các nguồn năng lượng phân tán như điện mặt trời, điện gió, thuỷ điện nhỏ, . . . vào lưới điện.

Ngoài trang bị cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng chung của một kỹ sư Kỹ thuật điện, chuyên ngành này còn tập trung vào việc đào tạo ở trình độ kĩ sư các nội dung chuyên môn liên quan đến việc kết nối, vận hành và điều khiển tối ưu hệ thống thiết bị của các dạng năng lượng tái tạo, như năng lượng gió và năng lượng mặt trời.

Sinh viên tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Lưới điện thông minh có thể triển khai tốt các công việc của kỹ sư Điện nói chung, các công việc liên quan đến hệ thống kết nối nguồn phân tán vào lưới điện nói riêng.