Top 10 game đổi thưởng uy tín hàng đầu Việt Nam năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG QUỐC TẾ NITORI game đổi thưởng uy tín

Đối tượng nhận học bổng:

Sinh viên hệ đại học chính quy năm thứ 2 và năm thứ 3 thuộc các ngành/chuyên ngành: Hệ thống điện, Điện công nghiệp và dân dụng, đáp ứng các tiêu chí sau:

- Điểm tích luỹ học tập học kỳ 2 năm học 2020-2021 từ 2.5 trở lên và điểm rèn luyện từ 80 trở lên;

- Tích cực tham gia các hoạt động xã hội và thắt chặt hợp tác quốc tế;

- Chưa nhận học bổng tài trợ từ đơn vị ngoài nào trong năm học 2020-2021 và chưa nhận lương với tư cách là nhân viên chính thức của bất kỳ công ty nào khác;

- Ưu tiên sinh viên hoàn cảnh gia đình khó khăn có tinh thần phấn đấu vươn lên trong học tập, có đề tài nghiên cứu khoa học, có giải thưởng trong các kỳ thi quốc gia quốc tế trong thời gian học tập tại trường Đại học Điện lực.

Lưu ý: Trong khoảng thời gian từ tháng 9/2021 đến 6/2022, sinh viên có dự định du học trong thời gian từ 01 tháng trở lên không thuộc đối tượng nhận học bổng.

Nội dung học bổng:

- Tên học bổng: Học bổng quốc tế NITORI Đại học Điện lực, do Quỹ học bổng Quốc tế Nitori Nhật Bản (NITORI International Foundation) tài trợ

- Số lượng: 04 suất (mỗi ngành/chuyên ngành 02 suất)

- Trị giá học bổng: 13.000.000 đồng/suất/năm

Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

1. Đơn xin cấp học bổng kèm 01 ảnh 3x4cm (mẫu đính kèm);

2. Điểm tích luỹ học tập và rèn luyện có xác nhận của phòng ĐT và CTSV; (Đối với bản mềm nộp trước ngày 17/8/2021 SV gửi bản scan từ bản điểm tích luỹ hoặc ảnh chụp trên trang Sinhvien của SV đó)

3. Sơ yếu lý lịch;

4. Bản sao các giấy chứng nhận giải thưởng, danh hiệu hoặc thành tích (nếu có);

5. Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn, giấy tờ ưu tiên khác (nếu có);

6. Bản khai các hoạt động ngoại khóa đã tham gia (nếu có).

Cách thức nộp hồ sơ:

+ Bản mềm: file nén (đặt tên file - họ tên, mã SV) bản scan các giấy tờ, theo hồ sơ (đổi tên theo ĐÚNG THỨ TỰ TƯƠNG ỨNG Ở MỤC TRÊN - 1, 2, 3, 4, 5, 6).
SV gửi file nén về email cô giáo vụ khoa: [email protected] trước ngày 17.8.2021
+ Bản giấy: thông báo thời gian nộp sau.