Top 10 game đổi thưởng uy tín hàng đầu Việt Nam năm 2023

HỘI THẢO CẤP KHOA CỦA NCS KIỀU THỊ THANH HOA

Sáng ngày 04 tháng 07 năm 2023, tại phòng B1.401, Trường Đại học Điện lực, đã diễn ra buổi Báo cáo khoa học tại đơn vị chuyên môn của NCS. Kiều Thị Thanh Hoa, giảng viên khoa Kỹ thuật điện với đề tài “Nghiên cứu ứng dụng thuật toán di truyền và thuật toán tối ưu bầy đàn để ước lượng trạng thái hệ thống điện”, ngành Kỹ thuật điện, mã số 9520201. Luận án của NCS được TS. Trần Thanh Sơn, game đổi thưởng uy tín hướng dẫn.

Tham dự buổi hội thảo có tập thể lãnh đạo game đổi thưởng uy tín cùng toàn thể các giảng viên khoa Kỹ thuật điện. Về phía khách mời ngoài trường có PGS.TS Trịnh Trọng Chưởng, PTK điện, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, TS. Đinh Quang Huy, Hội Điện lực Việt Nam, TS. Phạm Quang Phương, Trường Điện, Đại học Bách Khoa Hà Nội; Khách mời trong trường có TS. Lê Thành Doanh, trưởng phòng Sau đại học, PGS.TS Nguyễn Hữu Đức, PTK Công nghệ Năng lượng.

Các ý kiến nhận xét tại hội thảo cho thấy luận án của NCS có ý nghĩa về khoa học và thực tiễn trong việc đề xuất những cải tiến khi ứng dụng thuật toán di truyền và thuật toán tối ưu bầy đàn để tối ưu hóa số lượng và vị trí đặt PMU và ước lượng trạng thái hệ thống điện. NCS và người hướng dẫn đã có 6 công bố trên các tạp chí/hội thảo trong và ngoài nước nằm trong danh mục được Hội đồng giáo sư nhà nước công nhận. Các ý kiến đều thống nhất đồng ý để luận án được bảo vệ trước hội đồng cấp cơ sở.

Hội thảo thể hiện rõ chủ trương của Khoa nói riêng và Trường Đại học Điện lực nói chung trong việc khuyến khích các giảng viên học tập, nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội để NCS nhận được sự góp ý quý báu của những nhà khoa học có uy tín cùng chuyên ngành trước khi bảo vệ ở hội đồng cấp cơ sở.

Một số hình ảnh tại buổi hội thảo: