Top 10 game đổi thưởng uy tín hàng đầu Việt Nam năm 2023

HỘI THẢO TRẠM BIẾN ÁP KỸ THUẬT SỐ

Cùng với sự phát triển chuyển đổi số trong ngành điện, việc chuyển từ sử dụng trạm biến áp thông thường sang trạm biến áp kỹ thuật số đang là xu hướng mới. Số hóa việc truyền nhận dữ liệu trong trạm biến áp số được xem như bước đột phá trong lĩnh vực tự động hóa trạm. Trạm biến áp số sẽ nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý vận hành, tăng độ tin cậy và sẵn sàng cung cấp điện, tăng mức độ an toàn cho nhân viên vận hành và thiết bị, giảm diện tích lắp đặt. Bắt nhịp xu hướng công nghệ mới này, ngày 27/09/2022 khoa Kỹ thuật điện đã tổ chức hội thảo với chủ đề Trạm biến áp kỹ thuật số nhằm đưa vấn đề liên quan đến trạm biến áp số để thảo luận, trao đổi chuyên môn, từ đó phục vụ cho công tác cập nhật, hiệu chỉnh chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử. Buổi hội thảo có sự tham gia đông đủ của các giảng viên trong khoa.

TS. Ma Thị Thương Huyền thay mặt cho nhóm chuẩn bị của bộ môn Nhà máy điện và trạm biến áp trình bày tổng quan về trạm biến áp kỹ thuật số. Các chủ đề về kiến trúc của trạm biến áp kỹ thuật số, công nghệ Process Bus sử dụng cáp quang theo giao thức truyền tin IEC 61850-9-2 kết nối các thiết bị điều khiển và bảo vệ của trạm với các bộ thu thập dữ liệu (Merging Unit) từ các thiết bị nhất thứ, công nghệ mới về thiết bị như máy biến dòng điện, máy biến điện áp kiểu quang điện tử, máy cắt điện và dao cách ly tích hợp đã được nêu ra và thảo luận sôi nổi. Những lợi ích của trạm biến áp kỹ thuật số và những khó khăn trong việc lắp đặt, thử nghiệm, vận hành trạm trạm cũng được nêu ra.

Hội thảo cũng cũng chỉ ra các nội dung cần thiết bổ sung vào trong chương trình đào tạo của các học phần như: Phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp, Tự động  hóa và bảo vệ trạm biến áp, Công nghệ trong lưới điện thông minh, Thử nghiệm thiết bị điện, Khí cụ điện.

Một số hình ảnh trong buổi hội thảo:

TS. Ma Thị Thương Huyền trình bày về tổng quan về TBA kỹ thuật số

TS. Vũ Hoàng Giang, Trưởng bộ môn NMĐ&TBA, trao đổi thảo luận tại hội thảo

TS. Đặng Việt Hùng, Phó Trưởng khoa Kỹ thuật điện phát biểu về ứng dụng TBA số vào các học phần của ngành CN KTĐ, ĐT

Các giảng viên khoa Kỹ thuật điện tham gia hội thảo