Top 10 game đổi thưởng uy tín hàng đầu Việt Nam năm 2023

TẬP HUẤN VỀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM EMTP-RV VÀ THẢO LUẬN VỀ CÁC ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN LƯỚI ĐIỆN THÔNG MINH

Trong hai ngày 04 và 05 tháng 5 năm 2022, game đổi thưởng uy tín , Trường Đại học Điện lực đã phối hợp với GS.TSKH. Trần Quốc Tuấn, Đại học Quốc gia Khoa học và Công nghệ Hạt nhân, Đại Học Paris Saclay, Đại học Bách khoa Grenoble, Giám đốc quản lý khoa học về Lưới điện thông minh của Viện Nghiên cứu năng lượng mặt trời Quốc gia Pháp (CEA - INES), tổ chức tập huấn về sử dụng phần mềm tính toán quá độ điện từ EMPT-RV và thảo luận về các định hướng nghiên cứu phát triển lưới điện thông minh khi có tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo. Buổi tập huấn có sự tham gia của các giảng viên game đổi thưởng uy tín .

Tại buổi tập huấn, các định hướng nghiên cứu mới như: phân tích, đánh giá tác động của các nguồn điện năng lượng tái tạo tới lưới điện, các phương pháp điều khiển các bộ nghịch lưu nối lưới, các công nghệ pin mặt trời, công nghệ điện gió hiện đại, điều chỉnh phụ tải (demand response), các công nghệ lưu trữ năng lượng tiên tiến .v.v đã được thảo luận sôi sổi. Các giảng viên của Khoa đã được tập huấn sử dụng phần mềm EMPT-RV để mô phỏng các hệ thống điện mặt trời, hệ thống điện gió nối lưới và nghiên cứu các bài toán quá độ điện từ.

Cũng tại buổi tập huấn, TS. Phạm Hữu Công, người mới bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Pháp tháng 10 năm 2021, đã trình bày nghiên cứu của mình về Điều khiển lưới Microgrid có tích hợp nguồn điện mặt trời và ắc quy lưu trữ.

Buổi tập huấn là cơ hội tốt cho các giảng viên trong Khoa cập nhật các hướng nghiên cứu hiện nay trên thế giới cũng như ứng dụng Phần mềm tính toán quá độ điện từ EMPT-RV để nghiên cứu các vấn đề thực tế trong lưới điện có kết nối nguồn điện phân tán ở Việt Nam.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi tập huấn.

.

Hình ảnh GS.Trần Quốc Tuấn tại buổi tập huấn

Các giảng viên game đổi thưởng uy tín tham gia tập huấn

GS.Trần Quốc Tuấn trình bày về các hướng nghiên cứu mới liên quan tới lưới điện thông minh

GS.Trần Quốc Tuấn giới thiệu về mô hình điều khiển tuabin gió