Top 10 game đổi thưởng uy tín hàng đầu Việt Nam năm 2023

THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP LỚP D14LTH1

game đổi thưởng uy tín xin thông báo lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp lớp D14LTH1:

+ Thời gian: Từ 7h30 đến 17h00 ngày 30 tháng 10 năm 2021

+ Địa điểm: B1.203, B1.303, B1.403