Top 10 game đổi thưởng uy tín hàng đầu Việt Nam năm 2023

Chuyên ngành Tự động hoá Hệ thống điện

Chuyên ngành Tự động hoá Hệ thống điện

Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật công nghệ cao, việc ứng dụng công nghệ thông tin và tự động hóa trong hệ thống điện là một trong những vấn đề trọng tâm của sự phát triển ngành. Xuất phát từ nhu cầu cấp thiết thực tế đó, khoa Kỹ thuật điện của Trường đại học Điện lực đã xây dựng một chuyên ngành mới - chuyên ngành Tự động hóa hệ thống điện, nhằm phục vụ cho nhu cầu phát triển nguồn năng lượng điện và hiện đại hóa ngành điện. Mục tiêu của chương trình đào tạo nhằm trang bị cho người học những kiến thức chuyên môn sâu rộng và kỹ năng thực hành thành thạo về ứng dụng công nghệ điều khiển và tự động hóa trong trong các lĩnh vực của ngành điện. Cùng với việc tạo ra môi trường học tập lành mạnh, kích thích niềm đam mê và nhiệt huyết của người học bên cạnh việc thường xuyên thực hành cũng như thực tập tại các doanh nghiệp và các đơn vị của ngành điện. Từ đó, giúp cho người học vận dụng kiến thức về ngành học tự động hóa trong hệ thống điện để giải quyết các vấn đề với thực tế sản xuất, vận hành và kinh doanh điện năng một cách tư duy, sáng tạo và hiệu quả cao.

Trong hệ thống điện truyền thống trước đây, các thiết bị phân phối được vận hành tại chỗ. Tuy nhiên, hiện nay cùng với sự phát triển của công nghệ điện tử và hạ tầng truyền tin hiện đại, ra đời của các thiết bị điện tử thông minh (IEDs), hệ thống tự động hóa trong hệ thống điện được sử dụng rộng rãi nhằm phát triển một hệ thống điện thông minh và bền (Smart Grid). Đối với HTĐ hiện đại, các hệ thống đo lường, giám sát, bảo vệ, điều khiển tự động (SCADA) và truyền thông tin tốc độ cao, dung lượng lớn và tính bảo mật cũng như tuyệt mật trong an ninh mạng có vai trò vô cùng quan trọng trong việc phát triển toàn bộ hệ thống bao gồm quản lý năng lượng (EMS-energy management system), hệ thống quản lý phân phối (DMS-distribution management system) và hệ thống quản lý sản xuất kinh doanh (BMS-business management  system). Chính vì nhu cầu thực tế đó, rất cần thiết phải có những kỹ sư, chuyên gia tự động hóa hệ thống điện trình độ cao để xây dựng và vận hành hệ thống điện hiện đại.